1 ноември

Ученици от трети клас на нашето училище също почетоха Деня на будителите !

Ден на народните будители!

            България е държава с богата традиция и история. Страна на велики ханове и още по-велики князе и царе. Страна с необятна природа и вековни традиции. Всичко това, което имаме днес е благодарение на точно тези хора от миналото. Хората, които са се борили с неприятеля, които са строили храмове и величествени дворци и били прославени из целия свят. В захласа по това величие, често забравяме, че освен дворци и палати са се строили книжовни школи и културни центрове. Че освен великите владетели важно място заемат и онези, макар и малки по онова време, прослойки от хора, които с перото и мастилото градят и постигат също толкова големи величия. Защото във времена, когато в България обединяващата сила в лицето на царя не е съществувала, книжовниците са били хората, които са повели народа за ръка напред. Които чрез своето дело са ги накарали да се замислят, да се отърсят от илюзорния поглед над нещата и да потърсят родното. Отец Паисий, който първи вижда как собствения му народ го предава, гърчеейки се и чрез своята историийца да ги накара да заобичат своя род и език. Поп Стойко Владиславов, който призовава хората с гръмките думи „ Оле, безразсъдство българско и голяма глупавина! Потъмнели и помръкнали от пиянство и не се хванат да се потрудят да доведат един мъдър даскал и наставник, да научат чедата си на мъдро книжно учение…“, д-р Петър Берон със своя „Учебник за различни поучения“ и много други просветители, които следват стъпките на своите учители от миналото. Будители са били всички онези революционери и обикновени хора, които по някакъв начин са се борили за правда и свобода, макар и с цената на живота си.

1-ви ноември е празникът, в който почитаме именно тези хора, без които българският народ нямаше да пребъде в онези тъмни времена, и благодарение на които днес ние сме това, което сме – будители на своето време. Честит празник!

Противодействие на тормоза над деца

Ние, от 202 ОУ „Христо Ботев“, не само като професионалисти в областта на образованието в България, но и като значими социално отговорни специалисти, сме ценен партньор на Държавната агенция за закрила на детето, с които реализираме редица инициативи, посветени на децата. Те се обърнаха към нас с молба за сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД.
Молбата им е да позиционираме на интернет страницата на нашата образователна институция електронен банер на НТЛД 116 111, който съдържа линк към обновения сайт на линията.
Чрез поставяне на банера на сайтовете на детски градини и училища, ще достигнем до още повече деца, учители, директори, родители, граждани, които лесно и по достъпен начин ще могат да подават сигнал за дете в риск, както и да получават компетентен отговор на въпроси, свързани с деца. В Закона за закрила на детето е разписано, че информация за НТЛД 116 111 се поставя на видно място във всяка детска градина и училище и всеки от нас има задължението да съдейства на деца в риск като сигнализира за тях компетентните органи за закрила. С позиционирането му на сайтовете на образователните институции ще се подпомогне изпълнението на ЗЗДет., тъй като днес мястото на интернет сайтовете е важен официален начин за комуникация с образователните общности.
Уверяваме Ви, че на телефон 116 111 работят квалифицирани психолози и педагози, които консултират компетентно деца, родители, роднини, съседи и всички граждани по случаи с наранени емоционално или физически деца, деца в риск от изоставяне и др. 116 111 работи 24 часа, 7 дни в седмицата, безплатно на територията на цялата страна. От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.
 https://www.116111.bg/
Нека заедно бъдем полезни и постигаме повече за децата!

Честит първи учебен ден! 21/22г.

На 15.09.2021г. от 10:00ч. в двора на училището официално беше открита новата учебна година! Да бъде здрава и успешна за всички ученици, учители, родители и гости!

Среща с родители- ново начало!

На 05.06.21г. се проведе една малко по-различна родителска среща с родителите от втори клас, г-н Кискинов – директор, г-ца Карадайъ – класен ръководител и г-жа Дедова – учител ЦОУД.
Среща, в която участниците се опитахме да споделяме, да даваме предложения , да мислим през призмата на „всички заедно“ . Имахме възможност да изразим емоции и откровено да признаем как се чувстваме, какво очакваме и върху какво ще наблегне всеки един от нас, за да променим заедно нещата, които не ни харесват и за които се борим.
Темата на срещата беше: „ Взаимност и екипна работа между родители, ръководство и учители – трудности и причини за липса на комуникация, предложения и насоки за промяна в комуникацията и от страна на родителите, и от страна на ръководството.
Бяха обсъдени и изказани следните предложения:
-излъчване на един представител от втори клас, който активно да комуникира с директора във връзка със събития, дейности, належащи нужди в училище. Този представител ще има задължението да уведомява всички останали родители;
-повече организирани активности от учителите за децата с цел сплотяване на класа, възпитаване в умения за работа в екип през развиване на индивидуалността на всяко дете;
-ден на отворените врати веднъж на три месеца;
-груповите срещи като тази да продължат да се провежда един път месечно през новата учебна година;
-бъдещи проекти, занимания и възможности за децата в училище;
През цялото време всички ние ЗАЕДНО разсъждавахме над въпроса:“ Откъде идва усещането у родителите , че ръководството е пасивно? Откъде идва усещането у ръководство и учители, че родителите са пасивни? Въпроси, на които тепърва ще търсим отговорите и в следващите срещи, които ни предстоят.
Завършихме с надежда, вяра и желание, че днешното ни малко събитие е първата стъпка към промяната!

Успешно завършване на учениците от 1, 2 и 3 клас!

Ученическа екскурзия до Цари Мали град

На 4.06.2021г. учениците посетиха Цари Мали град в организирана екскурзия. Средствата са предоставени от Училищното настоятелство към 202 ОУ „Христо Ботев“. Благодарим!

Национално състезание

На Национално състезание се явиха всички ученици, които получиха пълен брой точки на поне две състезания тази година. На последното състезание решават задачи с изученото през учебната година от всички предметни области.