Екип

Ивайло Кискинов-директор; учител История и цивилизации, География и икономика

Завършил в СУ „Климент Охридски“ през 1993г., специалност „История“. Допълнителна квалификация „Учител по География“. В 202ОУ е от 2009г. като учител по История и от 2017г. като директор. Член е на Професионалната общност за приобщаващо образование.

Служебен телефон: 0884 801 768

Служебен имейл: ivaylo.kiskinov@202ou.com

Учители начален етап:

Румен Божилов- учител начален етап; класен ръководител на 1а клас през учебната 2021/2022г.

Завършил Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , специалност „Начална училищна педагогика“ и Софийски университет, специалност „Икономика“. Работил е 3 години като застрахователен брокер и 2 години като начален учител. В 202ОУ е от 2019г. Обича да спортува и да чете. Учител в курс „Програмиране за деца“, за ученици от първи до четвърти клас

Служебен имейл: rumen.bozhilov@202ou.com

Атидже Уруч- учител Начален етап; класен ръководител на 2а клас през учебната 2021/2022г.

Завършила е висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“.Работи в 202 ОУ от 2016г. Участник е в програмата „Заедно в час“. Завършила е курс по методиката Jump Math, курс по компютърно моделиране.

„Моята цел е всеки ученик да получи качествено образование!“

Телефон: 0890 512 889

Служебен имейл: atidzhe.uruch@202ou.com

Айсел Карадайъ- учител начален етап; класен ръководител на 3а клас през учебната 2021/2022г.

Родена в София. Завършва бакалавър със специалност “Съвременни технологии в музиката” с професионална квалификация “тонрежисьор” в “Нов български университет”, София. Работи като музикант в различни състави, пътува в чужбина; работи като тонрежисьор в студия и в телевизия. По-късно започва да работи като учител по пеене, пиано и солфеж в школа Art Libitum. Участник в програма „Заедно в час“ и начален учител е от 2019 г. Повече информация може да намерите на ayselkaradayi.com/biography/ .


Телефон: 0884322670
Служебен имейл: aysel.karadayi@202ou.com

Цветан Методиев- учител начален етап; класен ръководител на 4а клас през учебната 2021/2022г.

Роден в гр. София. Завършил магистърска степен в ТУ София, специалност „Индустриален мениджмънт и маркетинг“ през 1999г., „Начална училищна педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. Работил 8 години като преподавател по английски език към езикови центрове, в ДГ и училища в начален и прогимназиален етап. Завършил двегодишната програма „Заедно в час“, в момента е алумни на програмата. Преминал квалификационни курсове към ЦПО, ИПО и други организации; курс за администратори в облака по програмата „Училище в облака“. Отлично ниво на владеене на английски и руски език

Служебен имейл: tsvetan.metodiev@202ou.com

Надя Дедова –  учител ЦОУД

Родена на 31.05.81г. Завършила две бакалаварски степени: „Американистика и британистика“ и „Психология“; магистърска степен-„Изкуство и социална работа“, специализация-„Репродуктивна психология“.

Втора година студент по“Начална училищна педагогика“, СУ „Св. Климент Охридски“, сертифициран учител за провеждане на програмите за емоционална интелигентност при деца на различна възраст- „Приятелите на Зипи“,“Приятелите на ябълка“, „Паспорт“.От 2003 работи в социалната сфера с деца и семейства, жертви на насилие,а от 2013г. паралелно и в сферата на образованието -през различни проекти и занимания с деца и родители в училища и детски градини.В периода 2014-2017г. е координатор Европейски проекти към НПО-сектора.От 2017г. е учител ЦОУД-село Долни Пасарел. Владее свободно английски език.

Служебен имейл: nadya.dedova@202ou.com

Учители прогимназиален етап

Катрин Христова- учител Физическо възпитание и спорт; класен ръководител на 5а клас през учебната 2021/2022г.

Завършила Национална Спортна  Академия „Васил Левски“ със специалност учител по физическо възпитание и спорт. Четири пъти републикански шампион по баскетбол с отбора на НСА „Васил Левски“. Председател на Олимпийски клуб на НСА „Васил Левски“.

„Вярвам в успеха на всяко дете и работя усилено за утвърждаване на олимпийските ценности в образователния процес.“

Телефон: 0878 734 515

Служебен имейл : katrin.hristova@202ou.com

Владимир Стоичков –учител Природни науки; класен ръководител на 6а клас през учебната 2021/2022г.

Роден гр. София. Завършил средно образование СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“ с професия техник на ветрени съоражения и инсталации. Семестриално завършил специалност биология СУ. Член на настоятелство на народно читалище Просвета 1929г.

Служебен имейл: valdimir.stoichkov@202ou.com

Диляна Славчева- учител Математика, Информационни технологии; класен ръководител на 7а клас през учебната 2021/2022г.

Завършила е магистърска степен в Химикотехнологичен и металургичен университет, София, специалност „Автоматизация и информационни технологии“ през 2018г. с отличен успех. В момента следва докторантура с тема на дисертационния труд „Интелигентни системи“. Изготвила е проект на тема „Диагностика на микробиологична горивна клетка с невронни мрежи“, представен на 27-мия Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи „,16.05-17.05.2019г. на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“. В 202ОУ е от 2018г.

Телефон: 0899 956 547

Служебен имейл: dilyana.slavcheva@202ou.com

Дарина Николаева- учител История

Завършила 119 СУ “Михаил Арнаудов” в София, профил хуманитаристика, трета година студент в СУ “Св. Климент Охридски” специалност История с профил педагогика, специализация – Българско възраждане. Интереси в областта на рисуването и театралното изкуство.

Телефон: 0876519488

Служебен имейл: darina.nikolaeva@202ou.com

Даниела Тотева – старши учител – Български език и литература

Завършила висше образование като специалист по Български език и литература, с втора специалност руски език през 1987г. с успех отличен 5,50. Има 34 години професионален стаж като преподавател от 5 до 12 клас. Работила е в занималня от 1 до 4 клас. В 202 ОУ е от 1995г. Омъжена с един син и внук. Преминала е ред професионални обучения. Получила е Грамота за най-добър класен ръководител.

Служебен имейл: daniela.toteva@202ou.com

Валентина Николова- учител Английски език

Родена в гр. София. Завършила е висшето си образование в НБУ, специалност „Чужди езици и култура“- Англицистика. В училището е от 2019г.

Служебен имейл: valentina.nikolova@202ou.com

Татяна Сириджанова –  учител Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество


Завършила „Педагогика на Изобразителното изкуство“ в СУ „Климент Охридски“. Професионален стаж – 4 години, В 202 ОУ е от 2017г.

Служебен имейл: tatyana.siridzhanova@202ou.com

Помощен персонал:

Венета Панева –  хигиенист

Ваня Станилова – хигиенист

Надя Панева – огняр