Обществен съвет

Насрочва се Общо събрание на персонала на 202. ОУ и представители на Обществения съвет към училището.