Обществен съвет

На 14.10.2020г. от 17:00ч. в сградата на училището ще се проведе Общо събрание на персонала на 202 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел. Поканени са всички заинтересовани. Заповядайте!

На 22.01.2020г. от 14:00ч. в сградата на училището ще се проведе Общо събрание на персонала на 202 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел, в присъствието на Обществения съвет. Заповядайте!

На 15.10.2019г. от 16:30ч. в сградата на училището ще се проведе Общо събрание на персонала на 202 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел. Поканени са всички заинтересовани. Заповядайте!

Състав Обществения съвет към 202 ОУ „Христо Ботев“:

Председател – Десислава Андреева

Членове:

Албена Гроздева- финансов надзор

Марина Димитрова

Огнян Сандов