Празник на буквите

Нашите първокласници честваха “ Празника на буквите”. Те вече са грамотни и пред тях се отваря нов прозорец към света.