Прием след първи клас

Прием за учебната 2023/2024 година

Необходими документи за записване след първи клас:

1.Заявление за прием в съответния клас

2.Оригинал на акта за раждане (за справка)

3.Оригинал на удостоверение за завършен предходен клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 202 ОУ за учебната 2023/2024 година

изтеглете ОТ ТУК.