Родителски срещи

09.09.2019 г. от 18:00ч. Обща родителска среща за началото на учебната 2019/2020 г.

Скъпи родители!

На 09.09.2019г. от 18:00ч. ще се проведе първата обща среща на учители и родители за предстоящата учебна 2019/2020г. Заповядайте!

15.01.2020 г. Обща родителска среща за 1 срок

29.04.2020 г. Обща родителска среща за 2 срок