Родителски срещи

Уважаеми родители,

Първата родителска среща за учебната 23/24 година ще се проведе на 11.09.23г , в сградата на училището.