Родителски срещи

Уважаеми родители,

Първата родителска среща за учебната 22/23 година ще се проведе на 12.09.22г , в сградата на училището.