Училищно настоятелство


ПОКАНА

Училищно настоятелство към 202. ОУ организира родителска среща:

  1. ✅️Дата и място- 27.06 (вторник), 18:00ч, сградата на училището;
  2. ✅️Цел – изнасяне на информация, относно набрани и разходвани средства за периода 09.2022г.- 06.2023г.
  3. ✅️Присъстващи:
    -представители на Управителния съвет на настоятелството;
    -минимум един родител от всеки клас.

Заповядайте!