Училищно настоятелство


ПОКАНА

Училищно настоятелство към 202. ОУ организира среща:

 1. ✅️Дата и място- 10.11.23 (петък), 17:30ч, сградата на училището;
 2. ✅️Цел – изнасяне на информация, относно набрани и разходвани средства за периода 09.2022г.- 06.2023г.
 3. ✅️Присъстващи:
  -представители на Управителния съвет на настоятелството;
  -минимум един родител от всеки клас.

Заповядайте!

ПОКАНА

Училищно настоятелство към 202. ОУ организира родителска среща:

 1. ✅️Дата и място- 27.06 (вторник), 18:00ч, сградата на училището;
 2. ✅️Цел – изнасяне на информация, относно набрани и разходвани средства за периода 09.2022г.- 06.2023г.
 3. ✅️Присъстващи:
  -представители на Управителния съвет на настоятелството;
  -минимум един родител от всеки клас.

Заповядайте!