„Добре дошли, родители!“

Кои сме ние?

Екипът на 202 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел.

Какво искахме да постигнем?

Искахме да създадем защитено пространство за разговори с родителите на нашите ученици. Да им дадем възможност да бъдат наши съмишленици и помощници. Често те споделят, че биха се включили, но не знаят с какво да ни помогнат. Направихме анкета и разбрахме с какво могат и имат желание да ни помогнат.

Същевременно, търсихме начин ние (екипът) и учениците ни да се възползваме и в учебно време в максимална степен от стаята, която предстоеше да ремонтираме. Център за приобщаващо образование ни предложи подкрепа и ние грабнахме възможността. Постигнахме целта си родителите да се ангажират активно още от самото начало, като ги помолихме да боядисват с нас, да захванат библиотеките за стените с цел безопасността на децата, да подменят ключове и контакти, да подредят стаята с нас.

Как изглежда пространството?

Поради намаляващия брой ученици през годините, най-горният етаж на училището се е превърнал в склад. В общото пространство на етажа от скоро са разположени три маси за тенис. В първата стая е поместена лабораторията, която всяка година търпи подобрения. Беше назрял моментът да преобразим и следващата стая. С помощта на родители я пребоядисахме от пода до тавана. Поръчахме библиотеки, столове и маси за групова работа. Взехме настолни игри за нашите ученици и играчки за малки деца (3-7 години).

Как го използваме?

Първоначалната идея беше доста скромна, но всички дейности, за които стаята ни послужи през тази година, надхвърлиха очакванията ни. Сигурна съм, че дейностите в нея ще се умножат през следващите години. Досега в стаята се случиха следните дейности:

Индивидуални родителски срещи. Досега нямаше как родител и учител да говорят на спокойствие в нашето училище. Разговорите се провеждаха в коридорите или фоайето, където винаги има хора.

Изработване на декорации от ученици, родители и учители за ежегодните ни базари (Коледа, 1 март, Великден). Тук ключова роля изиграха играчките, които осигурихме за деца от 3 до 7 годишна възраст. Досега подготовката за тези базари винаги е включвала родители, но част от тях не можеха да се включат активно, тъй като имат по-малки деца, които правят най-логичното нещо –  пипат навсякъде, и родителите не можеха да се отпуснат и да творят спокойно с по-големите си деца. Сега за малчуганите има специален кът с дървено влакче с цял куп релси, мостове и обръщало за смяна на коловозите, както и каравана за игра, прибори за готвене и множество плюшени играчки под формата на плодове и зеленчуци. 

Настолни игри. Една от най-добрите ни идеи. Учениците от прогимназията се качваха след часовете за да играят, а по-малките ученици можеха да се качат в часовете за дейности по интереси.

Стая за родителите на нашите ученици в самостоятелна форма на обучение, докато изчакват преминаването на техните годишни изпити. Това е една от любимите ми дейности, тъй като част от родителите си бяха взели дни „работа от вкъщи“ и буквално превърнаха стаята в офис с лаптопи и атмосфера на истински работен ден.

Планираме там да се провеждат часовете по Изобразително изкуство на паралелките от прогимназиален етап през следващата учебна година.

Какво друго включваше проектът?

 Другите ни общи дейности с родителите включваха почистване на двора и спортен празник.