Прием в първи клас

Необходими документи за записване в първи клас:

2.Оригинал на акта за раждане (за справка)

3.Оригинал за завършена подготвителна група или подготвителен клас в училище

В А Ж Н О ! ! !

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации.

Всички необходими документи следва да се предоставят в училището при записване на ученика.

Заедно ще се справим!

Ивайло Кискинов / Ivaylo Kiskinov

Директор / Principal

202 ОУ „Христо Ботев“ / 202 OU „Hristo Botev“

моб. тел. 0884801768 / mob.phone 0884801768

тел. 02/9924205 / phone 02/9924205

След първо класиране свободните места за прием в първи клас са 13. Записани ученици 4 категория- 5; 1 категория-4.