Прием в първи клас

Уважаеми родители,

202.ОУ “Христо Ботев”, обявява прием в I клас за учебната 2023/2024 г. 

1 паралелка с 16 ученици за учебната 2023/2024 г.

От миналата година е въведена единна централизирана система за прием на ученици в I клас. Могат да се използват същите профили, които сте използвали за кандидатстване за прием в детските градини.

Електронен прием за ученици в I клас – https://kg.sofia.bg/#/home
Стартиране на подаване на заявления – април 2023 г.

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2023/2024 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

  1. Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища, ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:
  2. Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
  3. Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
  4. Удостоверение за настоящ адрес
  5. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  6. Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

Цялата информация за кампанията е в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages, на интернет страниците на районните администрации и на сайта на РУО – София-град.

Граничен прилежащ район – 83.ОУ