Консултации

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

Класен ръководител:

Адриана Първанова

Консултация родители:
Понеделник: 12:15 – 13:00 ч.

Консултация ученици:
Вторник: 12:15 – 13:00 ч.

2 клас

Класен ръководител:

Румен Божилов

Консултация родители:
Петък: 12:25 – 13:00 ч.

Консултация ученици:
Понеделник: 12:25 – 13:00 ч.

3 клас

Класен ръководител

Атидже Уруч

Консултация родители:
Вторник: 13:00 – 14:00 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 13:00 – 14:00 ч.

4 клас

Класен ръководител

Айсел Карадайъ

Консултация родители:
Вторник: 14:30 – 15:30 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 14:30 – 15:30 ч.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Надя Дедова, учител ЦОУД, педагогически съветник

Консултация родители:
Понеделник: 11:30 – 12:30 ч.

Консултация ученици:
Петък: 11:30 – 12:30 ч.

5 а клас

Класен ръководител

Диляна Славчева, учител Математика и Информационни технологии

Консултация родители:
Петък: 15:00 – 15:45 ч.

Консултация ученици:
Петък: 14:00 – 14:45 ч.

6 а клас

Класен ръководител

Катрин Христова, учител ФВС

Консултация родители:
Вторник: 13:30 – 14:20 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 13:30 – 14:20 ч.

7 клас

Класен ръководител

Владимир Стоичков, учител Природни науки, ЗАС

Консултация родители:
Четвъртък: 10:00 – 11:00 ч.

Консултация ученици:
Четвъртък: 14:00 – 14:45 ч.

Даниела Тотева, учител БЕЛ

Консултация родители:
Сряда: 14:00 – 14:45 ч.

Консултация ученици:

Вторник: 14:00 – 14:45 ч.

Дарина Николаева, учител История и цивилизации

Консултация родители:
Вторник: 14:00 – 14:45 ч.

Консултация ученици:

Понеделник: 14:00 – 14:45 ч.

Валентина Николова, учител Английски език

Консултация родители:
Четвъртък: 14:00 – 14:45 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 14:00 – 14:45 ч.

Татяна Сириджанова, учител ИИ и ТП

Консултация родители:
Четвъртък: 09:45 – 10:30 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 09:45 – 10:30 ч.