Консултации

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 клас

Класен ръководител:

Румен Божилов

Консултация родители:
Вторник: 11 : 55 – 12 : 35ч.

Консултация ученици: Вторник: 13:30-14:20ч.

2 клас

Класен ръководител

Атидже Уруч

Консултация родители:
Вторник: 12:30 – 13:30 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 12:30 – 13:30 ч.

3 клас

Класен ръководител

Айсел Карадайъ

Консултация родители:
Четвъртък: 13:30 – 14:20 ч.

Консултация ученици:
Вторник: 13:30 – 14:20 ч.

4 клас

Класен ръководител

Цветан Методиев

Консултация родители:
Сряда: 13:40 – 14:40 ч.

Консултация ученици:
Четвъртък: 13:40 – 14:40 ч.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Надя Дедова, учител ЦОУД

Консултация родители:
Сряда: 11:00 – 12:00 ч.

Консултация ученици:
Четвъртък: 11:00 – 12:00 ч.

Провеждане на групови занимания в 7а клас: Понеделник: 10:55-11:40ч.

5 а клас

Класен ръководител

Катрин Христова, учител ФВС

Консултация родители:
Вторник: 13:30 – 14:20 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 13:30 – 14:20 ч.

6 клас

Класен ръководител

Владимир Стоичков, учител Природни науки

Консултация родители:
Понеделник: 09:00 – 10:00 ч.

Консултация ученици:
Понеделник: 14:30 – 15:30 ч.

7 а клас

Класен ръководител

Диляна Славчева, учител Математика и Информационни технологии

Консултация родители:
Четвъртък: 13:40 – 14:40 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 14:30 – 15:30 ч.

Даниела Тотева, учител БЕЛ

Консултация родители:
Сряда: 13:00 – 13:30 ч.

Консултация ученици:
Понеделник: 14:30 – 15:15 ч.

Валентина Николова, учител Английски език

Консултация родители:
Петък: 15:00 – 17:00 ч.

Консултация ученици:
Вторник: 13:30 – 14:20 ч.

Татяна Сириджанова, учител ИИ и ТП

Консултация родители:
Четвъртък: 09:45 – 10:30 ч.

Консултация ученици:
Сряда: 09:45 – 10:30 ч.