Свободни места

Брой свободни места за прием в първи клас в 202 ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2020/2021г –22.