„Олимпийски ден- честна игра“

На 2.10.2020 г., от 11:00ч. в 202 ОУ „Христо Ботев“ ,ще бъде проведен спортен празник „Олимпийски ден-честна игра“.
Проектът „Олимпийски ден“ е финансиран от Столична община по програма за развитие на физическото възпитание и спорт и в подкрепа на София-Европейска столица на спорта.
Участници в проекта са учениците от 202 ОУ „Христо Ботев“.
Дейности по проекта: Запознаване с Олимпийските символи и ценности,беседи на тема-Тайнството на Древните Олимпийски игри и Олимпийската слава на България,рисуване на Олимпийска тематика.
Заповядайте на празника посветен на ценностите и добродетелите,които ни носи Олимпизмът!

Първокласници 2020/2021

Здравейте! 202 ОУ „Христо Ботев“ обявява първата среща на родителите на бъдещите първокласници с класния ръководител. Срещата ще се състои на 24.06 (сряда) от 18:00ч. в сградата на училището.

Честит празник на българската писменост и култура!

Отбелязваме празника с помощта на нашите ученици, които нарисуваха прекрасни рисунки и написаха вдъхновяващи есета!

„Бъди активен“-Ден без асансьори!

На 29 април ще се проведе инициативата на БГ Бъди Активен- „Ден без асансьори“. Основна цел на събитието е да увеличи физическата активност и да подобри физическата дееспособност. Нашето училище подкрепи инициативата и ще се включи активно в това събитие.

Препоръки

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

147 години от гибелта на Апостола

В деня на 147-годишнината от гибелта на Апостола на свободата, ученици от 202 ОУ “ Христо Ботев“ се преклониха пред делото и безсмъртният подвиг на Васил Левски. С факелно шествие ,организирано от Олимпийското дружество на учителите по физическо възпитание и спорт, учениците изминаха пътя от Арката на НСА до паметника на Апостола, последвано от специално подготвена от тях програма.