Противодействие на тормоза над деца

Ние, от 202 ОУ „Христо Ботев“, не само като професионалисти в областта на образованието в България, но и като значими социално отговорни специалисти, сме ценен партньор на Държавната агенция за закрила на детето, с които реализираме редица инициативи, посветени на децата. Те се обърнаха към нас с молба за сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД.
Молбата им е да позиционираме на интернет страницата на нашата образователна институция електронен банер на НТЛД 116 111, който съдържа линк към обновения сайт на линията.
Чрез поставяне на банера на сайтовете на детски градини и училища, ще достигнем до още повече деца, учители, директори, родители, граждани, които лесно и по достъпен начин ще могат да подават сигнал за дете в риск, както и да получават компетентен отговор на въпроси, свързани с деца. В Закона за закрила на детето е разписано, че информация за НТЛД 116 111 се поставя на видно място във всяка детска градина и училище и всеки от нас има задължението да съдейства на деца в риск като сигнализира за тях компетентните органи за закрила. С позиционирането му на сайтовете на образователните институции ще се подпомогне изпълнението на ЗЗДет., тъй като днес мястото на интернет сайтовете е важен официален начин за комуникация с образователните общности.
Уверяваме Ви, че на телефон 116 111 работят квалифицирани психолози и педагози, които консултират компетентно деца, родители, роднини, съседи и всички граждани по случаи с наранени емоционално или физически деца, деца в риск от изоставяне и др. 116 111 работи 24 часа, 7 дни в седмицата, безплатно на територията на цялата страна. От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.
 https://www.116111.bg/
Нека заедно бъдем полезни и постигаме повече за децата!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *